Woning Stijl

Leven in en met stijl

Origineel en nuttig meubelontwerp

Vandaag een bericht over Burobas, dat aan origineel meubelontwerp doet. Zo verzorgen zij bijvoorbeeld stoelen voor de zorgsector, met oog voor de wensen van senioren. Want dat is wat Burobas doet: zij heeft oog voor mensen en hun wensen. In dit bericht zal ik wat meer inzoomen op het meubelontwerp specifiek voor kantoren. Functionaliteit en flexibiliteit zijn hierin kernwaarden en de mens en haar gebruik staat centraal.

20

Kantoormeubelen met karakter

Hierboven zie je een stoel van hun hand, een zeer ergonomische stoel die multi-inzetbaar is, bijvoorbeeld als bureaustoel, als vergaderstoel of als kantinestoel. De werkplek verandert voortdurend, en ook het belang dat wij daaraan hechten. Zo is er de laatste tijden steeds meer nadruk komen te liggen op het flexibele werken. Behoorden werkplekken voorheen in het gros van de kantoren nog aan één werknemer toe, tegenwoordig dwingt het nieuwe werken ons ertoe de diversiteit op te zoeken. Het komt regelmatig voor dat er geen vaste werkplekken meer zijn bijvoorbeeld. Die flexibiliteit vraagt om een andere houding in werknemers zelf en vraagt om een andere vorm van meubel ontwerp.

9

Burobas kijkt mijns inziens echt naar het totaalplaatje en kan het gehele interieur van een kantoor onder de loep nemen, zodanig dat een alleszins stimulerende werkomgeving wordt geboden. Zij creëert een persoonlijke en toch zeer algemeen voelbare sfeer van welbehagen in de panden, een die de productiviteit bevordert omdat er aan de werkwijze van mensen is gedacht. Zo is het belangrijk afzonderlijke ruimten te creëren in één grote ruimte omdat het gros van de mensen gebaat is bij afzondering en concentratie. Ik vind vooral ook die sfeer heel voelbaar, en de originaliteit die eruit spreekt. Kijk naar de foto’s van hun werk die het door mij beschrevene illustreren en oordeel zelf!

4